Author: Ladislav Jahelka (Ladislav Jahelka)

Home / Ladislav Jahelka
Příspěvek

Anamnestický dotazník – covid19

Vážená paní/pane, pokud máte plánované stomatologické ošetření, prosíme Vás o odpovědné zvážení Vašeho zdravotního stavu a zhodnocení rizika kontaktu s potenciálně infikovanými osobami a důsledků možného přenosu nákazy na zdravotní personál. Žádáme Vás o přípravu – vyplnění Anamnestického dotazníku, bez jeho předložení (v případě negativního kontaktu) před vstupem do ordinace, Vám bude ošetření odmítnuto. Jestliže...