Co nás zajímá

Jak si přejete ošetřit? Dobře nebo rychle?

Řekněte mi, jaký způsob ošetření a péče si zvolíte.
Jak důležité jsou pro Vás Vaše zuby.

Dobře nejde rychle

V úvodní prohlídce vyšetřím Váše zuby a dásně, seznámím Vás s tím, co jsem zjistila. Vysvětlím Vám nejvhodnější léčebný postup tak, abyste mohli posoudit informaci o navrženém řešení s ohledem na váš zájem a možnosti.

Provedu diagnostiku temporomandibulárního kloubu (čelistí) a informuji vás o zjištěném stavu. Nabídnu Vám takové stomat. výkony, které povedou k minimalizaci stomat. problémů a vytvoří předpoklad dlouhodobého zachování funkčního chrupu.

Navrhnu a společně přijmeme léčebný plán. Zahájím dohodnuté stomatologické výkony.

Rychle není dobře

Řeknete, co požadujete, zhodnotím situaci a sdělím svůj názor na řešení problému, provedu Vámi požadované a nezbytné výkony.