Endodoncie

Endodoncie se zabývá stavy pod povrchem zubu, v zubní dřeni, nejčastěji se jedná o ošetření kořenových kanálků. To je případ, kdy se zubní kaz již dostane do dřeňové dutiny zubu nebo v důsledku zánětu došlo k odumírání zubní dřeně. Cílem je záchrana zubu a udržení jeho funkce.

Příklad 1 – kaz zasahuje do dentinu, kanálků, zánět v kosti, u kořene – odstranění poškozené tkáně, nervů a plnění kanálků

Příklad 2 – nedostatečné zaplnění kanálků, zánět, rozpad kořene – vyčistit a znova zaplnit (reendo)

Příklad 3 – komplikovaný tvar kanálků čištění a kontrola s nástroji a zaplnění kanálků

Zub je vyživován systémem jednoho či více kořenových kanálků s bočním „větvením“. Postupným rozvojem kazu postupuje infekce do dřeně a kanálků. Vzniká zánět kostního lůžka zubu.  Pro ošetření zubních kanálků je nutné odstranit poškozenou část zubu, vyhledat a zpřístupnit vstupy do kanálků, abychom mohli vyčistit kořenový systém zubu (mechanicky i chemicky).  Úspěšného výsledku ošetření a vyléčení zánětu lze dosáhnou jedině dokonalým vyčištění kanálků od odumřelé dřeně, bakterií a aplikována dezinfekční vložka. V průběhu mechanického opracování kořenových kanálků může rovněž dojít k oddělení kořenového nástroje či k perforaci kořene zubu. Další fází je těsné zaplněním kanálků v celé délce, doplnění korunkové část zubu. Poslední fází je protetická rekonstrukce anatomického tvaru zubu nebo příprava pro keramickou korunku. Pak lze předpokládat, že zub vydrží na místě dlouhou dobu a bude plnit svoji funkci. Stav zaplnění kontrolujeme zhotovením RTG snímku. Známkou neúspěšného ošetření je přetrvávající dlouhodobá přítomnost zánětlivého ložiska v kořenové části zubu – v kosti (tzv. váčky), které záporně ovlivňuje stav organizmu a zároveň může kdykoli vést k bolesti a otoku. Naším cílem je tedy vzniku těchto ložisek předcházet. Nelze zaručit, že se podaří nalézt a zprůchodnit všechny kořenové kanálky, odstranit překážku v kanálku nebo například zapečetit perforovaný kořen, případně dosáhnout vyhojení zánětu zubního lůžka.

Při endodontickém zásahu bývá z podstatné části ztracena korunková část zubu, ve většině případů překrýváme, zpevňujeme takové zuby korunkami, jinak hrozí jejich rozlomení.

Zdravotní pojišťovny hradí pouze takzvanou metodu centrálního čepu – vyplnění kanálků čepy jednotných rozměrů. Při této metodě dochází k nedostatečnému vyčištění, kdy v části kanálků zůstává odumřelá zubní dřeň, bakteriálně infikovaná a k zaplnění nedojde v celé délce kanálku. Preparací je odstraněno více zubní hmoty než při použití speciálních endonástrojů a tím se pevnost a soudržnost zubu oslabuje. Často v průběhu času dochází ke vzniku zánětlivého ložiska kořenové části zubu (váčky).

Nedoporučujeme tuto metodu jako dlouhodobě řešení. V případě, že léčíme kanálky zubu, který již jednou jejich ošetření hrazené zdravotní pojišťovnou měl, pojišťovny opakované ošetření kořenových kanálků nehradí, je tedy přistoupeno k extrakci (vytržení zubu). Pokusy o záchranu (reendodoncie) takto ošetřeného zubu jsou technicky a finančně velmi náročné a s nízkou mírou úspěšnosti.

Způsob ošetření, který doporučujeme je zvolit variantu, moderní metody vertikálně-laterální kondenzace. Principem je důkladné opracování tvaru kanálků speciálními endonástroji a důkladné čištění sonicky aktivovaným roztokem. Následně jsou kanálky postupně zaplněny výplňovým materiálem, který je roztaven a tím zajištěno přesné a hermeticky těsné zaplnění. Takové ošetření nabízí daleko větší spolehlivost s perspektivou dlouhodobého zachování zubu, za předpokladu ochrany zubu před rozlomením nadstandardní estetickou keramickou korunkou. Nevýhodou je zapojení laboratorní práce i časová náročnost a také tuto metodu nehradí zdravotní pojišťovny.

Endodontickému ošetření u nás vždy předchází místní znecitlivění (anestézie) zubu, není na místě se tedy bát bolesti, jež bývá s „čištěním kanálků“ běžně spojovaná. Po provedení výkonu může být několik dní zvýšená citlivost ošetřeného zubu, která postupně ustupuje a lze ji v případě potřeby tlumit léky s analgetickým účinkem.