Implantologie

Úsměv bývá první, čeho si na člověku i podvědomě všímáme. Stav chrupu je často vizitkou, podle které je člověk hodnocen okolím. Chybějící zuby, problém.  Implantáty jsou náhrady ukotvené pevně v čelisti a tím zajišťují bezproblémově a kvalitně rozmělnit potravu, pomáhají navrátit klientům důvěru, sebejistotu, osobní image a hlavně bezstarostný úsměv. Zuby jsou neoddělitelnou součástí harmonického výrazu obličeje a s tím spojeným osobním šarmem, mimikou a dokonalým úsměvem.

Zubní implantáty plnohodnotně nahrazují ztracené zuby. Vytváří stabilní základ na místě původního kořene a tvoří nosič pro upevnění korunky. Implantát je plnohodnotný, elegantní způsob náhrady jednoho nebo více ztracených zubů, ale mohou tvořit také pevné ukotvení pro snímatelné protézy.

Chybějící vlastní zuby jsou nahrazovány můstky nebo snímatelnými protézami. Pro jejich uchycení jsou často obětovány vedlejší zdravé zuby, dojde k obroušení (oslabení) těchto zubů. Na druhé straně pod špatně sedící zubní protézou dochází k úbytku kosti čelisti (resorpci) a navíc u mnoha pacientů způsobuje snímatelná protéza ztrátu sebedůvěry. Dentální implantáty pomáhají předcházet nebo zpomalovat resorpci kosti, doplňují chybějící zuby a tím zabraňují přetěžování ostatních zubů. Uchovávají přirozený výraz obličejových partií. Zavedení implantátů je prováděno pod anestezií, vlastní zákrok je tak bezbolestný. Jelikož se ale jedná o chirurgický zákrok, je potřeba počítat určitou mírou bolestivosti do zhojení dásní.

Zubní implantát má většinou tvar „šroubu“, který je zaveden zcela nebo z větší části do čelistní kosti v místě chybějícího zubu. Do tohoto „šroubku“ je upevněna část nesoucí korunku. Společně tak tvoří náhradu zubu – kořen a korunka. Implantáty mohou sloužit i jako nosič můstku nebo snímatelné protézy, bez toho aby muselo dojít k obroušení okolních zubů. Implantát je vyroben z čistého titanu a na svém povrchu je mechanicky a biochemicky upraven tak, aby byl co nejlépe přijat kostí a byl v ní trvale pevně uchycen. (úspěšnost vhojení – biointegrace po 10 letech je více než 97%) Titanový materiál je přijímán lidským organismem bez komplikací, dosud nebyly zaznamenány ani alergické reakce. Pevné ukotvení implantátu v kosti je stejně důležité jako zdravé přihojení dásně kolem krčku implantátu. Po uplynutí vhojovací fáze implantátu (od 6ti do 12ti týdnů) je možné na implantát našroubovat „pilíř“ a protetickou korunku. Zoubek je jako nový.

Základními předpoklady pro implantaci jsou bezchybná ústní hygiena, dostatečně kvalitní kost a absence závažných chorob (zhoubné onemocnění v dutině ústní a těžký diabetes). Při nedostatku kosti v čelisti je třeba ji doplnit organizmu vlastním (odebraným z vhodného místa kosti pacienta) nebo umělým kostním štěpem. Před vlastní implantací je nezbytné ošetřit ostatní zuby a onemocnění dásní a parodontu. Obecnými garanty dlouhodobě úspěšné implantace jsou perfektní ústní hygiena, je nutné jim věnovat stejnou péči jako zubům přirozeným a pravidelně docházet na kontroly.