Anamnestický dotazník – covid19

Vážená paní/pane,

pokud máte plánované stomatologické ošetření, prosíme Vás o odpovědné zvážení Vašeho zdravotního stavu a zhodnocení rizika kontaktu s potenciálně infikovanými osobami a důsledků možného přenosu nákazy na zdravotní personál.

Žádáme Vás o přípravu – vyplnění Anamnestického dotazníku, bez jeho předložení (v případě negativního kontaktu) před vstupem do ordinace, Vám bude ošetření odmítnuto. Jestliže sami vyhodnotíte Vaši rizikovost jako pozitivní, kontaktujte nás telefonicky pro řešení náhradního termínu ošetření.