RTG diagnostika

RTG snímky doplňují klinické vyšetření a umožňuje tak rozšířit informace o stavu zubů a kosti čelisti. Expoziční dávka záření při pořízení snímku je srovnatelná s dávkou, kterou je naše tělo zasaženo přirozenou radiací prostředí v průběhu několik dní.

IO RTG – Intraorální rentgen zobrazí v 2D (projekce do jedné roviny) situaci korunkové části zubu, kořene, kořenových kanálků, okolní kosti a částečně měkkých tkání. Pro detekci a zobrazení snímku používáme moderní RVG – digitální radioviziografii, která 5x snižuje expoziční dávku proto klasickému filmovému rentgenu.

OPG – je rentgenový panoramatický snímek nejčastěji zobrazuje celé zubní oblouky obou čelistí. Je složený z více menších snímků do jediné projekce, v jedné rovině 2D. Umožní mimo jiné posoudit vztahy mezi zuby v čelisti, stav kosti a dutin v čelisti, ošetřené kořenové kanálky, cysty, nádory, zánětlivá onemocnění a je podkladem pro tvorbu léčebného plánu.

CBCT – počítačová tomografie, kdy jsou paprsky vysílány kuželovitě, výsledným zobrazením jednotlivých 2D řezů vznikne prostorový trojrozměrný objekt (3D), se kterým PC projekce umožňuje pracovat, jako s trojrozměrným tělesem tzn. natáčet ve třech rovinách. Radiační zátěž je výrazně snížena proti klasické CT a získají se přesnější informace o kvalitě kosti, měkkých tkání a poloze sledovaného objektu. Tato diagnostika je nezbytná pro implantologii – vyhodnocení stavu kosti, orientace umístění implantátu, chirurgii – komplikované extrakce, cysty, nádory; endodoncii – tvar a pozice kořenových kanálků, nebo ortodoncii.