Záchovná stomatologie

Nejčastější poškození zubu je „kaz“ (bakteriální onemocnění), napadená část tvrdé zubní tkáně, kterou je nutné odstranit. Pokud je odstranění napadené tvrdé tkáně malého rozsahu, provádí se výplň, v případě rozsáhlého kazu je ztráta tvrdé tkáně řešena rekonstrukcí zubu. Při poškození zubu úrazem se odlomená část restauruje dostavbou. Jestliže kaz zasahuje ke kořenovým kanálkům a nastupuje bolest, vyžaduje si často zub endodontické ošetření.

Příklad 1 – nebolestivý kaz

Příklad 2 – nebolestivý sekundární kaz pod výplní

Kaz nebolí, ale proniká hluboko do zubu. Kaz se rozvíjí pod netěsnou výplní (amalgám, kompozit). Po odstranění poškozené zubní tkáně následuje rozsáhlá dostavba zubu s rekonstrukcí korunkové části.

Kaz vzniká působením nepříznivých faktorů (převážně nedokonalou hygienou – bakterie) po dobu několika týdnů až měsíců než na sebe upozorní zvýšenou citlivostí zubu až bolestí. Bolest se však nemusí projevit vždy a přesto kaz již může zasáhnout i rozsáhlou část zubu. Zubní kaz nebolí. Bolest nastupuje až při tak rozsáhlém poškození zubu, kdy je v zasaženém dentinu (vnitřní hmota zubu) „otevřen“ přístup k nervům. V této situaci je ošetření zubních kanálků většinou nezbytností a zub již nebude „živý“. Téměř vždy lze kaz zachytit v počáteční fázi a zamezit dalšímu rozvoji viz prevence.

Kaz v počáteční fázi – zamezení dalšího rozvoje – záchrana živého zubu. Metoda Icon® je neinvazivní terapie kazů a odstranění skvrn na zubech, kterou se léčí zubní kazy ve sklovině bez nutnosti vrtání či jiného zásahu na zubu i nutnosti použití anestezie. Využívá se principu infiltrace zubní skloviny pomocí mineralizační pasty, která se tímto posílí a lépe odolává negativním vlivům. Při zákroku se na povrch zubu nanášejí fluoridační pasty, které mají jednak antibakteriální, a jednak mineralizační efekt a sanované místo zpevní.

Metoda je zcela bezpečná, bezbolestná a je možné ji využít i u dětských pacientů. Ošetření pomocí Icon® je vhodné také po odstranění fixních rovnátek. Díky využití Icon® se stane váš zub pevnější, odolnější, prodlouží se jeho životnost, zbavíte se díky němu povrchových zubních kazů i bílých skvrn po zubních kazech, a to vše během jedné návštěvy.

Bolest signalizuje kaz zasahující ke kořenovým kanálkům (výživa zubu, nervy) – po jejich ošetření už se jedná převážně o snahu, co nejdelšího udržení ještě funkčního, ale již mrtvého zubu. Mrtvý zub se již jen pomaleji nebo rychleji rozpadá. Proces degradace se snažíme co nejvíce zpomalit.

Amalgámové nebo nevyhovující kompozitní starší výplně jsou v případě netěsnosti (rozvíjí se sekundární kaz pod plombou) nutné vyměnit, použitím správné technologie za kompozitní nebo keramickou výplň.

Při ošetření používané výhradně kompozitní materiály, vykazující vysokou odolnost a pevnost, jsou srovnatelné s kovovými výplněmi a současně se se zubem (oproti amalgámu) propojí v jeden celek. Kompozitní výplň nebo rekonstrukce zubu při větších defektech musí zajistit dokonalou těsnost, použitý kompozit po propojení se zubní tkání, nevytváří prostor pro průnik bakterií a celkově sanovaný zub zpevní (amalgám jen vyplní odvrtaný prostor, ale se zubní tkání se nepropojí). Při použití kompozitních materiálu se využívá jiná technologie preparace a plnění. Umožňuje nám využít miniinvazivní postupy, kdy je zachováno maximum zdravé hmoty zubu a zub se při preparaci více neoslabuje. Zhotovení výplně je výrazně časově a technologické náročnější, a tudíž i za vyšší cenu. Přínosem je, že výplně nevypadávají, nevznikají sekundární kazy v důsledku netěsnosti a není potřeba opakovaná sanace, která zub stále více oslabuje, až může vést k rozlomení zubu.

Na základě výzkumných studií dlouhodobého působení amalgámu (jeho složky rtuti) na lidský organizmus (plomby) je respektovaný názor, že negativně ovlivňuje množství T lymfocytů (obranný – imunitní systém organizmu) a stává se tak spoluodpovědný za vznik autoimunitních onemocnění jako roztroušená skleróza, alergie, únavový syndrom, deprese. Od používání amalgámu ustoupily severské země a v EU je jeho použití jen legislativě omezeno. Výměna amalgámových výplní (za kompozitní, keramické materiály) je zdravotní záležitost a ne jen estetická. (http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2007_12_1038-1044.pdf)

Kompozitní výplně nelze kvalitně zhotovit bez použití kofferdamu – speciální zábrany pro zajištění dokonalé čistého a suchého pracovního pole. Tato bariéra brání nejen vniknutí slin a nečistot do ošetřovaného zubu, ale i vniknutí odvrtaných částí zubu a odvrtaného amalgámu do ústní dutiny či jeho spolknutí. Tímto opatřením zajistíme nejen vysokou kvalitu zhotovených výplní, ale i jejich dlouhodobou trvanlivost.

Přirozeným opotřebením zubů, ošetřením kazů rozsáhlou výplní nebo ztrátou zubů vzniká nerovnoměrný skus, důsledkem je nerovnoměrné zatížení tzn. přetěžování určitých zubů, při kterém se zhoršuje zdravotní stav dásní i samotných zubů. Situace tak směřuje k předčasné ztrátě přetěžovaného zubu. Tento negativní vývoj je možné zastavit jedině celkovou rekonstrukcí chrupu. Vrátit celý skus před tento degradující stav. Viz „Komplexní péče