Ozonoterapie

Využití účinků ozonu při ničení patogenních mikroorganizmů na buněčné úrovni ve velmi krátkém čase. Ozonoterapie je přirozená, bez vedlejších účinků a chemického zatížení, mikroorganizmy si nevytvářejí rezistenci (odolnost).

Atmosferický ozon vzniká vlivem UV záření nebo elektrickým výbojem (blesk), ve vysokonapěťovém generátoru vzniká ozon elektrickým výbojem, usměrňováným magnetickým polem. Tím je zajištěno přesné směrování a působení pouze v místě aplikace sondou. Jsou prokázány jeho baktericidní, fungicidní i virucidní účinky – likviduje bakterie, viry, houby, plísně, a spory. Ozon je 3000× účinnější než chlor. Kromě dezinfekčních účinků má další terapeutické využití (staví krvácení a urychluje procesy hojení – regenerační a energetický efekt, podporuje prokrvení tkáně včetně CNS, aktivuje imunitní reakce). Nezanedbatelnou výhodou při použití je absence vedlejších účinků. Komfortem pro vás je dobrá snášenlivost organismem.

Využití v ordinační praxi:

  • Parodontologie: ošetření gingivitid (zánět dásní), parodontálních chobotů, ošetření aft, stomatitid (záněty sliznice), dekubitů (poškození měkkých tkání), herpesů (opar – infekční onemocnění kůže a sliznic), při chirurgických zákrocích na měkkých tkáních a parodontu.
  • Záchovná stomatologie: prevence vzniku zubního kazu, neinvazivní léčba kazů, ošetření kavity, endodoncie.
  • Protetika: dezinfekce a snížení senzitivity preparovaných pilířů, stomatitis protetika (záněty sliznice vyvolaných zubní protézou).
  • Chirurgie: dezinfekce dutiny ústní před zákrokem, při extrakcích a chirurgických zákrocích, stavění krvácení, periimplantitidy.