Protetika

Hlavní funkcí protetiky je zajistit v maximálně možné míře funkční stav chrupu a omezit jeho další, neúměrné poškozování.

Příklad 1 – úprava řezáků – fazety

Příklad 2 – rekonstrukce, dostavba, oprava

Příklad 3 – vytvoření správné pozice čelistí v artikulátoru

Příklad 4 – Protetika na implantáty

Jedná se o náhradu části poškozeného nebo celkem ztraceného zubu nebo více zubů. Protetika řeší funkční a estetickou nebo pouze estetickou úlohu. V zásadě lze náhrady dělit na korunky, můstky nebo náhrady více zubů či celého zubního oblouku od jednoduchých plastových náhrad přes kovové skelety s keramikou až po vysoce sofistikované protézky a teleskopické protézy. Tyto náhrady mohou být pevně fixované na čelist nebo snímatelné. Protetikou jsou i korunkové části na implantáty. Náhrady jsou zhotovovány z různých materiálů a rozdílnými technologiemi, jak z hlediska funkce, estetiky a pohodlí, tak ceny. Použitý materiál na protetiku má zásadní význam pro pevnost – trvanlivost a estetický vzhled, srovnatelný s přirozenými zuby (kovové, metalokeramické a celokeramické, splňující nejvyšší kriteria kvality). Možnosti řešení, které je pro vás vhodné s vámi podrobně projednáme a společně vybereme to nejlepší.

Protetické práce pro jednoduché případy (uzavírání mezer, úpravy tvaru korunkové části, opravy odlomených částí zubu) nebo jako provizorní řešení (dočasné korunky při čekání na definitivní) můžeme zhotovit v ordinaci, v ostatních případech jsou zhotovovány v laboratoři.

Prvním krokem je vytvoření otisků v ordinaci, podle složitosti případu je otisků vytvořeno více v různých fázích protetické přípravy. Pro přesnost, která je velice důležitá, je v některých případech používán nástroj pro fixaci pozice čelisti (skusu) – obličejový oblouk, který umožňuje přenést hodnoty pro speciální zařízení – artikulátor. V artikulátoru jsou na zhotoveném modelu zubního oblouku simulovány „žvýkací“ pohyby čelisti a zjišťovány kontaktní body mezi zuby. Výsledky simulací jsou promítnuty na model tak, aby byly vytvořeny správné pozice a vzájemné vztahy mezi zuby. Na zhotovení výsledné náhrady je použita technologie a materiály, které s vámi byly dříve dohodnuty.